• Administrativní budova Kutná Hora

    Jedna z nejnovějších realizací. Administrativní budova pro úřad Okresní správy sociálního zabezpečení v Kutné Hoře.

  • Občanská výstavba

    Realizované akce - objetky pro přechodné ubytování - ubytovny, hotely, penziony, administrativní budovy - novostavby, rekonstrukce, drobné provozovny - dílny, autoservisy, prodejny, práce pro školská zařízení, provozně jednodušší zdravotnická zařízení - rehabilitace, léčebny

  • Bytové a rodinné domy

    Projektové práce při výstavbě bytových objektů a rodinných domů.