IPK - Inženýrská a projekční kancelář

Hlavní projektant  -  Ing. Miloš Kott, autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Pozemní stavby

atelier          Ondříčkova ul. 48, 130 00 Praha 3
tel.  +420 602 29 64 20,    fax  222713767,    e-mail   ipk.kott@centrum.cz     web:  www ipk-kott.cz